Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van KroonInvest BV Het is niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KroonInvest BV Deze toestemming is niet benodigd voor stikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door KroonInvest BV met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld of aangepast. KroonInvest BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel KroonInvest BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van KroonInvest BV en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van KroonInvest BV Hoewel KroonInvest BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door KroonInvest BV worden onderhouden, wordt afgewezen.

KroonInvest BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.

KroonInvest

KroonInvest BV
Luxoolseweg 6a
3862 WJ Nijkerk
T: 033 – 741 00 23
E:
KvK: 08007168

 

Disclaimer    Cookies    Privacy